Courseview

AI, Data, Algorithm & Power

LV: 20107502

a.SAP verarbeitet

1 SWS

Tanja Kubes

Practice seminar

Akt: 06.10.2023 18:00

Mon, 16:00 - 17:00 (1.1.53 Seminarraum E2)