Courseview

AI, Data, Algorithm & Power

LV: 20107502

a.SAP verarbeitet

1 SWS

Tanja Kubes

Practice seminar

Akt: 06.09.2022 11:00

Mon, 10:00 - 16:00 (1.1.53 Seminarraum E2)