Courseview

AI, Data, Algorithm & Power

LV: 20107501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tanja Kubes

Lecture

Akt: 05.10.2022 14:00

Mon, 10:00 - 16:00 (1.1.53 Seminarraum E2)