Forschungsseminare

Forschungsseminare (E14d)

Modul: Forschungsseminare (E14dA1.1)

Physik der Festkörper und ihrer Nanostrukturen

LV: 20009616

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Forschungsseminar

Submod: E14dA1.1.1

Akt: 02.04.2020 14:52

Mi, 10:00 - 12:00 ()

Dice Seminar Mesoscopic Physics

LV: 20009916

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Forschungsseminar

Submod: E14dA1.1.1

Akt: 02.04.2020 14:52

Do, 13:00 - 15:00 ()

Colloquien

Colloquien (E14e)

Modul: Colloquien (E14eA1.1)

TRR 227: Ultrafast Spin Dynamics

LV: 20001250

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Kolloquium

Submod: E14eA1.1.1

Akt: 30.03.2020 09:32

Fr, 15:00 - 17:00 ()

Physik-Colloquium der FU

LV: 20007850

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Kolloquium

Submod: E14eA1.1.1

Akt: 30.03.2020 09:32

Fr, 15:00 - 17:00 ()

Astronomisches Colloquium

LV: 20008150

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Kolloquium

Submod: E14eA1.1.1

Akt: 30.03.2020 09:33

Colloquium of the Dahlem Center for Complex Quantum Systems

LV: 20008250

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Kolloquium

Submod: E14eA1.1.1

Akt: 30.03.2020 09:33

Di, 16:00 - 18:00 ()

Sfb 1078: Proteinfunktion durch Protonierungsdynamik

LV: 20008650

a.Abgesagt

2 SWS

Keine Dozenten

Kolloquium

Submod: E14eA1.1.1

Akt: 30.03.2020 09:33

Mo, 14:00 - 20:00 ()