Master's programme in Mathematics

Master's programme in Mathematics (2011 study regulations) (0280b_MA120)

Module: Ergänzungsmodul Forschungsseminar (0280bA7.5)

(S) Ergänzungsmodul Forschungsseminar

LV: 0280bA7.5.1.W18.001

a.In Planung

2 SWS

No lecturers

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 03.07.2023 09:16

General Professional Skills Mathematics

General professional skills Mathematics (0162b_m30)

Module: Introductory Module: Dutch (0105cA1.28)

Niederländisch ABV Einstiegsmodul 2

LV: 0105cA1.28.2.W18.001

a.In Planung

4 SWS

No lecturers

Language Course

Submod: 0105cA1.28.2

Akt: 03.07.2023 09:16

Module: Intermediate Module 3: Dutch (0105cA1.30)

Niederländisch ABV Grundmodul 3

LV: 0105cA1.30.1.W18.001

a.In Planung

4 SWS

No lecturers

Language Course

Submod: 0105cA1.30.1

Akt: 03.07.2023 09:16

Module: Intermediate Module 4: Turkish (0105cA1.57)

Türkisch ABV Grundmodul 4

LV: 0105cA1.57.1.W18.001

a.In Planung

4 SWS

No lecturers

Language Course

Submod: 0105cA1.57.1

Akt: 03.07.2023 09:16

Gesamtes Lehrangebot der Mathematik

Gesamtes Lehrangebot der Mathematik (E17o)

Module: Gesamtes Lehrangebot der Mathematik (E17oA1.1)

Absolventenfeier am 15.02.2019

LV: 19000070

a.In Planung

2 SWS

Jochen Schiller

Begrüßungs- und Abschlussveranstaltung

Submod: E17oA1.1.1

Akt: 13.08.2018 00:00