Bachelorstudiengang Mathematik

Bachelor Mathematik (StO/PO 2001) (0084a_k120)

Modul: Analysis I (0084aA1.1)

Analysis I

LV: 19202801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Dirk Werner

Vorlesung

Submod: 0084aA1.1.1

Akt: 29.10.2020 16:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis I

LV: 19202802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Übung

Submod: 0084aA1.1.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Lineare Algebra I (0084aA2.1)

Lineare Algebra I

LV: 19201401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Pavle Blagojevic

Vorlesung

Submod: 0084aA2.1.1

Akt: 05.05.2020 22:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra I

LV: 19201402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Pavle Blagojevic

Übung

Submod: 0084aA2.1.2

Akt: 05.10.2020 18:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Computerorientierte Mathematik II (0084aA3.2)

Computerorientierte Mathematik II (5 LP)

LV: 19211901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Vorlesung

Submod: 0084aA3.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Computerorientierte Mathematik II

LV: 19211902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Übung

Submod: 0084aA3.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Di, 16:00 - 18:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Do, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Di, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 119)

Modul: Einführung in die Numerische Mathematik (Numerik I) (0084aA4.1)

Numerik I

LV: 19212001

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Volker John

Vorlesung

Submod: 0084aA4.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Numerik I

LV: 19212002

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Volker John

Gottfried Hastermann

Übung

Submod: 0084aA4.1.2

Akt: 11.08.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Mo, 08:00 - 10:00 (T9/046 Seminarraum)

Fr, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Do, 08:00 - 10:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Hauptvorlesung Diskrete Mathematik I (0084aC3.1)

Diskrete Mathematik I

LV: 19214701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0084aC3.1.1

Akt: 26.08.2020 13:19

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Diskrete Mathematik I

LV: 19214702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Michael Anastos

Übung

Submod: 0084aC3.1.2

Akt: 29.04.2020 20:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Hauptvorlesung Stochastik II (0084aC7.2)

Stochastik II

LV: 19212901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0084aC7.2.1

Akt: 13.10.2020 10:04

Do, 08:00 - 10:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Stochastik II

LV: 19212902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Übung

Submod: 0084aC7.2.2

Akt: 29.04.2020 00:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Bachelor Mathematik (1. ÄO (2005) zur StO/PO 2001) (0084b_k120)

Modul: Analysis I (0084aA1.1)

Analysis I

LV: 19202801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Dirk Werner

Vorlesung

Submod: 0084aA1.1.1

Akt: 29.10.2020 16:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis I

LV: 19202802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Übung

Submod: 0084aA1.1.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Lineare Algebra I (0084aA2.1)

Lineare Algebra I

LV: 19201401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Pavle Blagojevic

Vorlesung

Submod: 0084aA2.1.1

Akt: 05.05.2020 22:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra I

LV: 19201402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Pavle Blagojevic

Übung

Submod: 0084aA2.1.2

Akt: 05.10.2020 18:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Computerorientierte Mathematik II (0084aA3.2)

Computerorientierte Mathematik II (5 LP)

LV: 19211901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Vorlesung

Submod: 0084aA3.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Computerorientierte Mathematik II

LV: 19211902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Übung

Submod: 0084aA3.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Di, 16:00 - 18:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Do, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Di, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 119)

Modul: Einführung in die Numerische Mathematik (Numerik I) (0084aA4.1)

Numerik I

LV: 19212001

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Volker John

Vorlesung

Submod: 0084aA4.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Numerik I

LV: 19212002

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Volker John

Gottfried Hastermann

Übung

Submod: 0084aA4.1.2

Akt: 11.08.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Mo, 08:00 - 10:00 (T9/046 Seminarraum)

Fr, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Do, 08:00 - 10:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Seminar zu Algorithmen (0084bC6.5)

Seminar über Algorithmen

LV: 19306711

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Boris Klemz

Seminar

Submod: 0084bC6.5.1

Akt: 06.03.2020 16:00

Mi, 16:00 - 18:00 (T9/SR 005 Übungsraum)

Bachelor Mathematik (StO/PO 2010) (0084c_k120)

Modul: Seminar zur Mathematik (0084cB1.1)

Seminar zur Funktionalanalysis

LV: 19212111

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Seminar zur Visualisierung

LV: 19212411

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Konrad Polthier

Henriette-Sophie Lipschütz

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (A6/108/109 Seminarraum)

Wissenschaftliches Schreiben

LV: 19213710

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Christian Haase

Matthias Beck

Proseminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (T9/049 Seminarraum)

Seminar Geschichte(n) der Dynamik

LV: 19239811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Bernold Fiedler

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Dynamische Systeme: Chaos und Stabilität

LV: 19243511

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 08:00 - 10:00 (T9/049 Seminarraum)

Modul: Funktionentheorie (0084cB2.3)

Funktionentheorie

LV: 19212801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Andrea Petracci

Vorlesung

Submod: 0084cB2.3.1

Akt: 24.06.2020 16:00

Mo, 10:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Übung zu Funktionentheorie

LV: 19212802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Andrea Petracci

Übung

Submod: 0084cB2.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Stochastik II (0084cB2.4)

Stochastik II

LV: 19212901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0084aC7.2.1

Akt: 13.10.2020 10:04

Do, 08:00 - 10:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Stochastik II

LV: 19212902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Übung

Submod: 0084aC7.2.2

Akt: 29.04.2020 00:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Modul: Diskrete Mathematik I (0084cB3.2)

Diskrete Mathematik I

LV: 19214701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0084aC3.1.1

Akt: 26.08.2020 13:19

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Diskrete Mathematik I

LV: 19214702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Michael Anastos

Übung

Submod: 0084aC3.1.2

Akt: 29.04.2020 20:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Differentialgleichungen I (0084cB3.1)

Basismodul: Differentialgleichungen I - Dynamical Systems I

LV: 19215601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Bernold Fiedler

Vorlesung

Submod: 0084cB3.1.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Do, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Basismodul: Differentialgleichungen I

LV: 19215602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Übung

Submod: 0084cB3.1.2

Akt: 22.04.2020 16:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Modul: Seminar über Algorithmen (0089bA2.8)

Seminar über Algorithmen

LV: 19306711

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Boris Klemz

Seminar

Submod: 0084bC6.5.1

Akt: 06.03.2020 16:00

Mi, 16:00 - 18:00 (T9/SR 005 Übungsraum)

Modul: Vertiefung aus der Mathematik (0084cB4.1)

Geometrie

LV: 19213101

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Alexander Schmitt

Vorlesung

Submod: 0084cB4.1.1

Akt: 30.09.2020 11:52

Do, 12:00 - 14:00 ()

Mo, 12:00 - 14:00 ()

Übung zur Geometrie

LV: 19213102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Hanxing Lin

Übung

Submod: 0084cB4.1.2

Akt: 06.05.2020 12:00

Do, 10:00 - 12:00 ()

Fr, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Seminar zu Aktuellen Themen der Mathematik (0084cB4.5)

Einführung in die Visualisierung (Blockseminar)

LV: 19214119

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Keine Dozenten

Seminaristische Übung

Submod: 0084cB4.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Modul: Analysis I (0084cA1.1)

Analysis I

LV: 19202801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Dirk Werner

Vorlesung

Submod: 0084aA1.1.1

Akt: 29.10.2020 16:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis I

LV: 19202802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Übung

Submod: 0084aA1.1.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Lineare Algebra I (0084cA1.4)

Lineare Algebra I

LV: 19201401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Pavle Blagojevic

Vorlesung

Submod: 0084aA2.1.1

Akt: 05.05.2020 22:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra I

LV: 19201402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Pavle Blagojevic

Übung

Submod: 0084aA2.1.2

Akt: 05.10.2020 18:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Computerorientierte Mathematik II (0084cA1.7)

Computerorientierte Mathematik II (5 LP)

LV: 19211901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Vorlesung

Submod: 0084aA3.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Computerorientierte Mathematik II

LV: 19211902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Übung

Submod: 0084aA3.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Di, 16:00 - 18:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Do, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Di, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 119)

Modul: Analysis II (0084cA1.2)

Analysis II

LV: 19211601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Klaus Ecker

Vorlesung

Submod: 0084cA1.2.1

Akt: 10.09.2020 16:00

Do, 10:00 - 12:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 10:00 - 12:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis II

LV: 19211602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Klaus Ecker

Übung

Submod: 0084cA1.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 14:00 - 16:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Do, 08:00 - 10:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Modul: Lineare Algebra II (0084cA1.5)

Lineare Algebra II

LV: 19211701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Rainer Sinn

Vorlesung

Submod: 0084cA1.5.1

Akt: 02.07.2020 15:50

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mo, 12:00 - 14:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra II

LV: 19211702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Marie-Charlotte Brandenburg

Übung

Submod: 0084cA1.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/019 Seminarraum)

Do, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Fr, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Do, 08:00 - 10:00 (A3/SR 119)

Modul: Numerik I (0084cA1.9)

Numerik I

LV: 19212001

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Volker John

Vorlesung

Submod: 0084aA4.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Numerik I

LV: 19212002

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Volker John

Gottfried Hastermann

Übung

Submod: 0084aA4.1.2

Akt: 11.08.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Mo, 08:00 - 10:00 (T9/046 Seminarraum)

Fr, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Do, 08:00 - 10:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Bachelor Mathematik (StO/PO 2013) (0084d_k120)

Modul: Wissenschaftliches Arbeiten in der Mathematik (0084dB1.1)

Seminar zur Funktionalanalysis

LV: 19212111

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Seminar zur Visualisierung

LV: 19212411

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Konrad Polthier

Henriette-Sophie Lipschütz

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (A6/108/109 Seminarraum)

Wissenschaftliches Schreiben

LV: 19213710

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Christian Haase

Matthias Beck

Proseminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (T9/049 Seminarraum)

Seminar Geschichte(n) der Dynamik

LV: 19239811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Bernold Fiedler

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Cap Stone Seminar

LV: 19243206

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Christian Haase

Matthias Beck

Seminaristischer Unterricht

Submod: 0084dB1.1.1

Akt: 18.04.2020 18:00

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Dynamische Systeme: Chaos und Stabilität

LV: 19243511

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 08:00 - 10:00 (T9/049 Seminarraum)

Modul: Funktionentheorie (0084dB2.3)

Funktionentheorie

LV: 19212801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Andrea Petracci

Vorlesung

Submod: 0084cB2.3.1

Akt: 24.06.2020 16:00

Mo, 10:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Übung zu Funktionentheorie

LV: 19212802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Andrea Petracci

Übung

Submod: 0084cB2.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Stochastik II (0084dB2.4)

Stochastik II

LV: 19212901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0084aC7.2.1

Akt: 13.10.2020 10:04

Do, 08:00 - 10:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Stochastik II

LV: 19212902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Übung

Submod: 0084aC7.2.2

Akt: 29.04.2020 00:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Modul: Geometrie (0084dB2.7)

Geometrie

LV: 19213101

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Alexander Schmitt

Vorlesung

Submod: 0084cB4.1.1

Akt: 30.09.2020 11:52

Do, 12:00 - 14:00 ()

Mo, 12:00 - 14:00 ()

Übung zur Geometrie

LV: 19213102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Hanxing Lin

Übung

Submod: 0084cB4.1.2

Akt: 06.05.2020 12:00

Do, 10:00 - 12:00 ()

Fr, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Aktuelle Themen der Mathematik (0084dB2.10)

Seminar Geschichte(n) der Dynamik

LV: 19239811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Bernold Fiedler

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Differentialgleichungen I (0084dB3.1)

Basismodul: Differentialgleichungen I - Dynamical Systems I

LV: 19215601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Bernold Fiedler

Vorlesung

Submod: 0084cB3.1.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Do, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Basismodul: Differentialgleichungen I

LV: 19215602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Übung

Submod: 0084cB3.1.2

Akt: 22.04.2020 16:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Modul: Diskrete Mathematik I (0084dB3.2)

Diskrete Mathematik I

LV: 19214701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0084aC3.1.1

Akt: 26.08.2020 13:19

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Diskrete Mathematik I

LV: 19214702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Michael Anastos

Übung

Submod: 0084aC3.1.2

Akt: 29.04.2020 20:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Analysis I (0084dA1.1)

Analysis I

LV: 19202801

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Dirk Werner

Vorlesung

Submod: 0084aA1.1.1

Akt: 29.10.2020 16:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis I

LV: 19202802

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Dirk Werner

Übung

Submod: 0084aA1.1.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Analysis II (0084dA1.2)

Analysis II

LV: 19211601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Klaus Ecker

Vorlesung

Submod: 0084cA1.2.1

Akt: 10.09.2020 16:00

Do, 10:00 - 12:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Di, 10:00 - 12:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Analysis II

LV: 19211602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Klaus Ecker

Übung

Submod: 0084cA1.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 14:00 - 16:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Do, 08:00 - 10:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Modul: Lineare Algebra I (0084dA1.4)

Lineare Algebra I

LV: 19201401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Pavle Blagojevic

Vorlesung

Submod: 0084aA2.1.1

Akt: 05.05.2020 22:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra I

LV: 19201402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Pavle Blagojevic

Übung

Submod: 0084aA2.1.2

Akt: 05.10.2020 18:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Lineare Algebra II (0084dA1.5)

Lineare Algebra II

LV: 19211701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Rainer Sinn

Vorlesung

Submod: 0084cA1.5.1

Akt: 02.07.2020 15:50

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Mo, 12:00 - 14:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Übung zu Lineare Algebra II

LV: 19211702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Marie-Charlotte Brandenburg

Übung

Submod: 0084cA1.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 08:00 - 10:00 (A3/019 Seminarraum)

Do, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Fr, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Do, 08:00 - 10:00 (A3/SR 119)

Modul: Computerorientierte Mathematik II (0084dA1.7)

Computerorientierte Mathematik II (5 LP)

LV: 19211901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Vorlesung

Submod: 0084aA3.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Computerorientierte Mathematik II

LV: 19211902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Übung

Submod: 0084aA3.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Di, 16:00 - 18:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Do, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Di, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Mi, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 119)

Modul: Numerik I (0084dA1.9)

Numerik I

LV: 19212001

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Volker John

Vorlesung

Submod: 0084aA4.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Numerik I

LV: 19212002

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Volker John

Gottfried Hastermann

Übung

Submod: 0084aA4.1.2

Akt: 11.08.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (T9/046 Seminarraum)

Mo, 08:00 - 10:00 (T9/046 Seminarraum)

Fr, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Do, 08:00 - 10:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Masterstudiengang Mathematik

Master Mathematik (StO/PO 2007) (0280a_MA120)

Modul: Aufbaumodul Differentialgleichungen I (0280aA1.1)

Basismodul: Differentialgleichungen I - Dynamical Systems I

LV: 19215601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Bernold Fiedler

Vorlesung

Submod: 0084cB3.1.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Do, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Basismodul: Differentialgleichungen I

LV: 19215602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Übung

Submod: 0084cB3.1.2

Akt: 22.04.2020 16:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Modul: Aufbaumodul Kombinatorik und Graphentheorie (0280aA2.1)

Diskrete Mathematik I

LV: 19214701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0084aC3.1.1

Akt: 26.08.2020 13:19

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Diskrete Mathematik I

LV: 19214702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Michael Anastos

Übung

Submod: 0084aC3.1.2

Akt: 29.04.2020 20:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Vertiefungsmodul Diskrete Geometrie und Optimierung (0280aA2.2)

BasisM: Diskrete Geometrie II

LV: 19214901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Matthias Beck

Vorlesung

Submod: 0280aA2.2.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Di, 08:00 - 10:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Übung zu BasisM: Diskrete Geometrie II

LV: 19214902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Matthias Beck

Übung

Submod: 0280aA2.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Vertiefungsmodul Numerik III: Partielle Differentialgleichungen (0280aA4.2)

Basismodul: Numerik III

LV: 19215201

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Ralf Kornhuber

Vorlesung

Submod: 0280aA4.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Übung zu Basismodul: Numerik III

LV: 19215202

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Kornhuber

Xingjian Zhang-Schneider

Übung

Submod: 0280aA4.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 10:00 - 12:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Spezialmodul Topologie III (0280aA6.3)

Aufbaumodul: Topologie III

LV: 19215101

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Vorlesung

Submod: 0280aA6.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Übung zu Aufbaumodul Topologie III

LV: 19215102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Gabriel James Angelini-Knoll

Übung

Submod: 0280aA6.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Master Mathematik (StO/PO 2011) (0280b_MA120)

Modul: Basismodul Algebra II (0280bA2.2)

Basismodul: Algebra II

LV: 19214501

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Alexandru Constantinescu

Vorlesung

Submod: 0280bA2.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Übung zu Basismodul: Algebra II

LV: 19214502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexandru Constantinescu

Übung

Submod: 0280bA2.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Modul: Forschungsmodul Algebra (0280bA2.4)

Forschungsmodul: Algebra

LV: 19214611

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Klaus Altmann

Seminar

Submod: 0280bA2.4.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Basismodul Diskrete Mathematik I (0280bA3.1)

Diskrete Mathematik I

LV: 19214701

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0084aC3.1.1

Akt: 26.08.2020 13:19

Mi, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Diskrete Mathematik I

LV: 19214702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Michael Anastos

Übung

Submod: 0084aC3.1.2

Akt: 29.04.2020 20:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Basismodul Diskrete Geometrie II (0280bA3.4)

BasisM: Diskrete Geometrie II

LV: 19214901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Matthias Beck

Vorlesung

Submod: 0280aA2.2.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Di, 08:00 - 10:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Übung zu BasisM: Diskrete Geometrie II

LV: 19214902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Matthias Beck

Übung

Submod: 0280aA2.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Aufbaumodul Diskrete Mathematik III (0280bA3.5)

The Probabilistic Method

LV: 19207901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0280bA3.5.1

Akt: 21.08.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Übung zu The Probabilistic Method

LV: 19207902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Übung

Submod: 0280bA3.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 10:00 - 12:00 (T9/053 Seminarraum)

Integer Programming

LV: 19243301

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Borndörfer

Vorlesung

Submod: 0280bA3.5.1

Akt: 12.09.2020 04:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Übung zu Integer Programming

LV: 19243302

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Borndörfer

Stephan Schwartz

Übung

Submod: 0280bA3.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Modul: Basismodul Visualisierung (0280bA4.3)

Basismodul: Visualisierung

LV: 19222401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Konrad Polthier

Vorlesung

Submod: 0280bA4.3.1

Akt: 02.07.2020 18:00

Di, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Do, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Übung zu Basismodul: Visualisierung

LV: 19222402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Konrad Polthier

Henriette-Sophie Lipschütz

Übung

Submod: 0280bA4.3.2

Akt: 14.04.2020 20:33

Fr, 08:00 - 10:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Aufbaumodul Topologie III (0280bA4.4)

Aufbaumodul: Topologie III

LV: 19215101

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Vorlesung

Submod: 0280aA6.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Übung zu Aufbaumodul Topologie III

LV: 19215102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Gabriel James Angelini-Knoll

Übung

Submod: 0280aA6.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Modul: Forschungsmodul Topologie (0280bA4.5)

Forschungsmodul: Topologie

LV: 19223811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Gabriel James Angelini-Knoll

Seminar

Submod: 0280bA4.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Basismodul Numerik III (0280bA5.2)

Basismodul: Numerik III

LV: 19215201

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Ralf Kornhuber

Vorlesung

Submod: 0280aA4.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Übung zu Basismodul: Numerik III

LV: 19215202

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Kornhuber

Xingjian Zhang-Schneider

Übung

Submod: 0280aA4.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 10:00 - 12:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Aufbaumodul Numerik IV (0280bA5.3)

Mathematische Aspekte in machine learning

LV: 19234501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Vorlesung

Submod: 0280bA5.3.1

Akt: 20.07.2020 16:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Übung zu Mathematische Aspekte in machine learning

LV: 19234502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Übung

Submod: 0280bA5.3.2

Akt: 17.04.2020 22:00

Mi, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/019 Seminarraum)

Deep Learning

LV: 19238501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Frank Noe

Vorlesung

Submod: 0280bA5.3.1

Akt: 20.04.2020 14:00

Fr, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Deep Learning

LV: 19238502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Frank Noe

Übung

Submod: 0280bA5.3.2

Akt: 20.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mo, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Modul: Basismodul Differentialgleichungen I (0280bA6.1)

Basismodul: Differentialgleichungen I - Dynamical Systems I

LV: 19215601

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Bernold Fiedler

Vorlesung

Submod: 0084cB3.1.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Do, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Basismodul: Differentialgleichungen I

LV: 19215602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Übung

Submod: 0084cB3.1.2

Akt: 22.04.2020 16:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Mi, 16:00 - 18:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Modul: Aufbaumodul Differentialgleichungen III (0280bA6.3)

Partielle Differentialgleichungen III

LV: 19243001

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ahmad Al-Afuni

Vorlesung

Submod: 0280bA6.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Übung Partielle Differentialgleichungen III

LV: 19243002

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ahmad Al-Afuni

Übung

Submod: 0280bA6.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Forschungsmodul Angewandte Analysis und Differentialgleichungen (0280bA6.4)

Seminar Geschichte(n) der Dynamik

LV: 19239811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Bernold Fiedler

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Seminar

Submod: 0084cB1.1.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Ergänzungsmodul Ausgewählte Themen (0280bA7.1)

Basismodul: Visualisierung

LV: 19222401

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Konrad Polthier

Vorlesung

Submod: 0280bA4.3.1

Akt: 02.07.2020 18:00

Di, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Do, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Übung zu Basismodul: Visualisierung

LV: 19222402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Konrad Polthier

Henriette-Sophie Lipschütz

Übung

Submod: 0280bA4.3.2

Akt: 14.04.2020 20:33

Fr, 08:00 - 10:00 (A3/019 Seminarraum)

Modul: Ergänzungsmodul Ausgewählte Forschungsthemen (0280bA7.2)

Verkehrsoptimierung: Öffentliche Verkehrsnetze

LV: 19211201

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Niels Lindner

Vorlesung

Submod: 0280bA7.2.1

Akt: 20.04.2020 14:00

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Übung zu Verkehrsoptimierung

LV: 19211202

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Niels Lindner

Übung

Submod: 0280bA7.2.2

Akt: 20.04.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Nichtlineare Optimierung

LV: 19233901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Martin Weiser

Vorlesung

Submod: 0280bA7.2.1

Akt: 21.04.2020 16:00

Do, 12:00 - 14:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Nichtlineare Optimierung

LV: 19233902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Martin Weiser

Übung

Submod: 0280bA7.2.2

Akt: 21.04.2020 16:00

Fr, 14:00 - 16:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Deep Learning

LV: 19238501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Frank Noe

Vorlesung

Submod: 0280bA5.3.1

Akt: 20.04.2020 14:00

Fr, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Übung zu Deep Learning

LV: 19238502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Frank Noe

Übung

Submod: 0280bA5.3.2

Akt: 20.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Di, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mi, 10:00 - 12:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mo, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)

Übung zu Functional Analysis applied to modeling of molecular systems

LV: 19240702

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Luigi Delle Site

Übung

Submod: 0280bA7.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 10:00 - 12:00 (T9/049 Seminarraum)

Stochastic Partial Differential Equations: Classical and New

LV: 19242101

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0280bA7.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Ü: Stochastic Partial Differential Equations: Classical and New

LV: 19242102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Übung

Submod: 0280bA7.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Modul: Ergänzungsmodul Spezielle Aspekte (0280bA7.3)

The Probabilistic Method

LV: 19207901

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Vorlesung

Submod: 0280bA3.5.1

Akt: 21.08.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Übung zu The Probabilistic Method

LV: 19207902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Tibor Szabo

Übung

Submod: 0280bA3.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 10:00 - 12:00 (T9/053 Seminarraum)

Aufbaumodul: Topologie III

LV: 19215101

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Vorlesung

Submod: 0280aA6.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A6/SR 031 Seminarraum)

Übung zu Aufbaumodul Topologie III

LV: 19215102

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Gabriel James Angelini-Knoll

Übung

Submod: 0280aA6.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Mathematische Modellierung in der Klimaforschung

LV: 19215301

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nikki Vercauteren

Vorlesung

Submod: 0280bA7.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 10:00 - 12:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Übung zu Mathematische Modellierung in der Klimaforschung

LV: 19215302

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Gottfried Hastermann

Nikki Vercauteren

Übung

Submod: 0280bA7.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Homologische Algebra

LV: 19216501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Herbert Kupisch

Vorlesung

Submod: 0280bA7.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 08:00 - 10:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Übung zu Homologische Algebra

LV: 19216502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Herbert Kupisch

Übung

Submod: 0280bA7.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Stochastische Prozesse in Flüssigkeiten

LV: 19229601

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Felix Höfling

Vorlesung

Submod: 0280bA7.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Übung Stochastische Prozesse in Flüssigkeiten

LV: 19229602

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Felix Höfling

Übung

Submod: 0280bA7.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 14:00 - 16:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Mathematische Aspekte in machine learning

LV: 19234501

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Vorlesung

Submod: 0280bA5.3.1

Akt: 20.07.2020 16:00

Mi, 10:00 - 12:00 (A3/SR 119)

Übung zu Mathematische Aspekte in machine learning

LV: 19234502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Péter Koltai

Übung

Submod: 0280bA5.3.2

Akt: 17.04.2020 22:00

Mi, 16:00 - 18:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Di, 14:00 - 16:00 (A3/019 Seminarraum)

Functional Analysis Applied to Modeling of Molecular Systems

LV: 19240701

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Luigi Delle Site

Vorlesung

Submod: 0280bA7.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 08:00 - 10:00 (A6/SR 009 Seminarraum)

Integer Programming

LV: 19243301

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Borndörfer

Vorlesung

Submod: 0280bA3.5.1

Akt: 12.09.2020 04:00

Mo, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Übung zu Integer Programming

LV: 19243302

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Borndörfer

Stephan Schwartz

Übung

Submod: 0280bA3.5.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Numerical methods for geometric PDEs

LV: 19243401

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Carsten Gräser

Vorlesung

Submod: 0280bA7.3.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Übung zu Numerical methods for geometric PDEs

LV: 19243402

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Keine Dozenten

Übung

Submod: 0280bA7.3.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 12:00 - 14:00 (A6/SR 007/008 Seminarraum)

Modul: Ergänzungsmodul Spezielle Forschungsaspekte (0280bA7.4)

Theorie der Funktionenräume und Anwendungen

LV: 19219801

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0280bA7.4.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 10:00 - 12:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Homotopy Theory

LV: 19234201

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Vorlesung

Submod: 0280bA7.4.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 10:00 - 12:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Mathematical Analysis of Geophysical Models and a Data Assimilation

LV: 19243701

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Rupert Klein

Titi Edriss

Vorlesung

Submod: 0280bA7.4.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 16:00 - 18:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Modul: Ergänzungsmodul Forschungsseminar (0280bA7.5)

Forschungsmodul: Algebra

LV: 19214611

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Klaus Altmann

Seminar

Submod: 0280bA2.4.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 14:00 - 16:00 (A3/SR 119)

Forschungsmodul: Topologie

LV: 19223811

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Gabriel James Angelini-Knoll

Seminar

Submod: 0280bA4.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Di, 14:00 - 16:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Seminar Mehrskalenmethoden in molekularen Simulationen

LV: 19226511

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Luigi Delle Site

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Seminar Quantum Computational Methods

LV: 19226611

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Luigi Delle Site

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 18.04.2020 18:00

Di, 12:00 - 14:00 (A3/SR 210 Seminarraum)

Optimierung im ÖPNV

LV: 19238911

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ralf Borndörfer

Niels Lindner

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 16:00 - 18:00 (A3/019 Seminarraum)

Maschinelles Lernen in der Meteorologie

LV: 19242611

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Annette Müller

Nikki Vercauteren

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 14:00 - 16:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Modul: Ergänzungsmodul Forschungsprojekt (0280bA7.6)

ErgänzM Forschungsprojekt: Advanced Differential Equations

LV: 19217212

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Bernold Fiedler

Isabelle Schneider

Alejandro Lopez Nieto

Projektseminar

Submod: 0280bA7.6.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Do, 14:00 - 18:00 (A3/SR 130 Seminarraum (Hinterhaus))

Modul: Ergänzungsmodul Stochastik II (0280bA7.7)

Stochastik II

LV: 19212901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Nicolas Perkowski

Vorlesung

Submod: 0084aC7.2.1

Akt: 13.10.2020 10:04

Do, 08:00 - 10:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Di, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Übung zu Stochastik II

LV: 19212902

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Nicolas Perkowski

Übung

Submod: 0084aC7.2.2

Akt: 29.04.2020 00:00

Di, 16:00 - 18:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Modul: Ergänzungsmodul BMS-Fridays (0280bA7.8)

BMS-Freitage

LV: 19223111

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Seminar

Submod: 0280bA7.8.1

Submod: 0280bA7.8.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 14:00 - 16:00 ()

Modul: Ergänzungsmodul What is...? (BMS) (0280bA7.9)

Doktorandenseminar "Was ist eigentlich...?" / "What is...?"

LV: 19217311

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Holger Reich

Seminar

Submod: 0280bA7.9.1

Submod: 0280bA7.9.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Fr, 12:00 - 14:00 (A7/SR 140 Seminarraum (Hinterhaus))

Mathematik (0280c_MA120)

Modul: Basismodul: Algebra II (0280cA1.2)

Basismodul: Algebra II

LV: 19214501

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Alexandru Constantinescu

Vorlesung

Submod: 0280bA2.2.1

Akt: 14.04.2020 14:00

Mo, 12:00 - 14:00 (A6/SR 032 Seminarraum)

Mo, 10:00 - 12:00 (A3/ 024 Seminarraum )

Übung zu Basismodul: Algebra II

LV: 19214502

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexandru Constantinescu

Übung

Submod: 0280bA2.2.2

Akt: 14.04.2020 14:00

Mi, 12:00 - 14:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)

Modul: Basismodul: Diskrete Geometrie II (0280cA1.6)

BasisM: Diskrete Geometrie II

LV: 19214901

a.SAP verarbeitet

4 SWS

Matthias Beck

Vorlesung

Submod: 0280aA2.2.1

Akt: 24.06.2020 14:40

Di, 08:00 - 10:00 (A3/SR 119)

Do, 12:00 - 14:00 (A3/SR 119)