Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik

Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik (E61a)

Module: Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik (E61aA1.1)

Mentoring für Internationale Studierende

LV: 19000246

a.Publiziert

2 SWS

No lecturers

Mentoring

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 16.07.2019 18:23

Brückenkurs: Informatik und Bioinformatik

LV: 19320973

a.Publiziert

3 SWS

Max Willert

Brückenkurs

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 02.10.2018 11:23

Mon, 09:00 - 12:00 (T9/Gr. Hörsaal)

O-Wochen Bioinformatik

LV: 19400174

a.Publiziert

SWS

No lecturers

Orientierungswoche

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 28.09.2018 08:44

Welcome event for master's students of bioinformatics

LV: 19404070

a.Publiziert

SWS

Tim Conrad

Ulrike Seyferth

Begrüßungs- und Abschlussveranstaltung

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 15.08.2018 11:22

Mentoring Bioinformatik

LV: 19404146

a.Publiziert

SWS

No lecturers

Mentoring

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 21.11.2018 15:36

Fri, 10:00 - 12:00 (A6/SR 025/026 Seminarraum)